Kinderfysio

Kinderfysiotherapie Wassenaar, Fotografie Michel PorroDe kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het gebied van de motoriek van kinderen van nul tot achttien jaar. Kinderfysiotherapie is een erkend en geregistreerd specialisme binnen de fysiotherapie en richt zich onder andere op:

  • Motorische ontwikkeling en motorisch leren van het kind;
  • Bewegings- en houdingsaandoeningen op de kinderleeftijd;
  • Fysieke fitheid en training van spieren, hart- en longfunctie bij kinderen;

Een behandeling duurt 30 minuten. Op indicatie behoren behandelingen aan huis of op school tot de mogelijkheden.

  • Intake met ouder(s)/verzorger(s) en observatie en lichamelijk onderzoek
  • Opstellen kinderfysiotherapeutische diagnose en behandelplan
  • Bespreken behandelvoorstel
  • Start behandeltraject indien noodzakelijk