Regelingen/tarieven

Wij hebben met vrijwel alle zorgverzekeraars een contract afgesloten en werken op basis van overeengekomen tarieven.
Declaraties voor de gecontracteerde zorgverzekeraars worden in principe door ons rechtstreeks bij de zorgverzekeraars ingediend.
Voor meer informatie over de tarieven vergoedingen van de verschillende zorgverzekeraars, verwijzen wij u naar de website van de betreffende zorgverzekeraar.
Indien uw kind niet verzekerd is, of verzekerd is bij een zorgverzekeraar waarmee wij geen contract hebben afgesloten, zullen wij u het balietarief in rekening brengen. U ontvangt de nota thuis en draagt zelf verantwoording voor betaling.
Balietarieven 2021:

Zitting kinderfysiotherapie € 48,00
Zitting kinderfysiotherapie aan huis € 62.50
Eenmalig kinderfysiotherapeutisch onderzoek 30 min € 48,00
Verslaglegging/rapportage € 48,00
Verslaglegging/rapportage € 55,00
Overleg ouders € 48,00
Niet nagekomen afspraak € 30,00
Telefonisch overleg  met school/ouders/artsen/
overige instanties per 15 min
€ 18.00